Protestáns egyházak cigánymissziós referenseinek közös küldetésnyilatkozata

Mi, a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református egyházak cigánymissziós referensei hálásak vagyunk azért az egységért, amely közöttünk létrejött. Ez az egység tette lehetővé, hogy a mélyszegénységbe süllyedő cigány honfitársaink felé végzett szolgálatunk közös küldetésnyilatkozatát megfogalmazzuk.

A küldetésünk megfogalmazásához bibliai alapként a Filippiekhez írt levél 2. részében olvasható úgynevezett Krisztus himnusz bevezetését választjuk.

Filippi 2,3-5:
Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt…

A fenti igerész, és a közöttünk kialakult közös gondolkozásmód alapján a cigány népet úgy tekintjük, mint amely egyenlő a többi néppel, népcsoporttal. Nem lehajolunk, hanem odafordulunk hozzájuk.

Ezt a gyakorlatunkat, miként az igerész Krisztust, úgy mi is példának ajánljuk azoknak az embertársainknak, akik nem cigány származásúak.

Krisztusból kiindulva nincs más eszköz, mint a tőle származó feltétel nélküli szeretet, mellyel minden embert egyformán szeretett úgy, hogy az életét áldozta értünk.

Ezek alapján a küldetési nyilatkozatunk a következő:

Krisztus példáját követve, alázattal fordulunk a cigány nép felé, és erre buzdítunk minden embertársunkat. Hitünkből és tapasztalatainkból fakadó meggyőződésünk alapján megosztjuk velük az egész életet átformáló Örömüzenetet, amely minden népcsoportnak egyaránt hirdeti a bűnös, elveszett életmódból való szabadulást. Hisszük, hogy a Krisztusba vetett hit alapján történő megváltás, megoldás a cigányság életében is.