Dr. Rajki Zoltán

Szakmai tapasztalata

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a Felnőttképzési és Művelődési Tanszék megbízott vezetője; habilitált főiskolai tanár.

Főállású oktató:
Adventista Teológiai Főiskola 2000-2010;
Pünkösdi Teológiai Főiskola 2002-2008;
Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara 2010
Óraadó tanár:
Szegedi Tudományegyetem
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Kisegyház-kutató Egyesület elnöke (2008-2012)
Magyarszági Szociológiai Társaság Vallásszociológiai szekciójának elnökségi tagja (2010-2013)

Végzettségei

Az Adventista Teológiai Főiskola - főiskolai diploma
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Bölcsészettudományi Kar - történelemből és szociológiából egyetemi diploma.
Az ELTE BTK-án doktorált le történelemből (művelődéstörténet) 2002-ben, és szintén az ELTE-n habilitált 2010-ben történelemből. Az élethosszig tartó tanulás jegyében 2014 szeptemberében beiratkozott a Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelem és marketing szakára.
Kutatási tevékenység
Fő kutatási területe a kisebb magyarországi újprotestáns entitások története és szociológiája, kiemelve a 1945 és 1989 közötti időszak történetét.
CIMOK kutatások - a keresztény gyülekezetek szociológiája; Kutatások Gyetvai Gellért témavezetővel közös területeken. CIMOK roma kutatásában külsős kutatómunkatársként 2012-től vesz részt.
Eddigi tudományos tevékenysége során 5 könyvet és több tucat tanulmányt publikált elsősorban hazai szakfolyóiratokban.

Könyvei

  1. Rajki Zoltán: Az Egervári-mozgalom.: A Keresztény Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küzdelmei a Kádár-korszak második felében (1975-1990). Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. 161 p. (ISBN:9789636932312).
  2. Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. 406 p. (ISBN:9789636934217).
  3. Rajki Zoltán: A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961. között. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011. 87 p.(Vniverstas Pannonica; 8.). (ISBN:9789636933470)
  4. Rajki Zoltán: Egy amerikai lelkész magyarországi missziója: John Friederick Huenergardt élete és korának adventizmusa. Budapest: Lucidus Kiadó, 2004. 183 p. (Kisebbségkutatás Könyvek), (ISBN:963 9465 23 2)
  5. Rajki Zoltán: H. N. Adventista Egyház története Magyarországon 1945 és 1989 között. Budapest: Advent Kiadó, 2003. 207 p. (Societas et Ecclesia), (ISBN:963 9522 007).