Az MPE OCM küldetése

A Cigány Módszertani és Kutató Központot (CIMOK) alapító és fenntartó Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója (MPE OCM) egyházi szervezet, amely a társadalom különösen perifériára szorult tagjainak támogatását tűzte ki céljául szolgáltatásain, tevékenységein keresztül. A Misszió küldetésének tekinti a szellemi, erkölcsi, mentális és fizikai segítségnyújtást egyaránt.

A Misszió főbb tevékenységei hitéleti, szociális, oktatási, kulturális, foglalkoztatási területen vannak jelen: szociális alapszolgáltatások, családsegítés, nevelés-oktatás, készség- és képességfejlesztés, módszertani fejlesztések, társadalomtudományi kutatás, ismeretterjesztés, közösségépítés, gyermek- és ifjúságvédelem és érdekképviselet, munkaerő - piaci szolgáltatások, életvezetési tanácsadás.

Az MPE OCM a fenti tevékenységeit több szervezet működtetésén keresztül gyakorolja, így a Reményhír Intézményfenntartó Központ közoktatási és felnőttképzési tevékenységet végez, óvodát, általános iskolát, középiskolát, szakiskolát működtet az ország több településén. A Segítő Szolgálat több tucat telephelyéről szociális alapszolgáltatásaival éri el a lakosságot az ország nagy részén.

A CIMOK azt a célt tűzte ki maga elé, hogy tevékenysége során kutatásokat, felméréseket végezzen, és a cigány lakosság társadalmi felzárkózási folyamatának tudományos igényű feltárásával, szakmai párbeszédek kialakításával, továbbá a bevált jó gyakorlatok módszerként és modellként történő bemutatásával elősegítse a cigánysággal kapcsolatos társadalmi feszültségek megoldását.

A CIMOK, mint felelőskiadó, szervezeti keretet nyújt egy a maga nemében egyedülálló összefogás számára, melyben a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, református egyházak cigánymissziói először mutatják be közös álláspontjukat. Kiadványaival – TÜKÖR című folyóirat és a Cigánymissziós Módszertani Füzetek sorozat - arra hívja fel a figyelmet, hogy közösen kell tennünk az előítéletek leküzdéséért, az egymás közötti falak lebontásáért, a társadalmi szakadékok között átívelő hídépítésért.

A Misszió a szolgálataival azt kívánja képviselni, hangsúlyozni a társadalomban, hogy a problémás vagy szegregált szociális környezetben élő családoknak, személyeknek is joga van és lehetősége is legyen a minőségi szolgáltatások eléréséhez.

 

Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója
MPE OCM
www.remenyhir.hu