Társadalmi összefogást a Roma Kultúra Világnapján!

Április 8-a a Roma Kultúra Világnapja. A cigányság iránti tiszteletből és szeretetből, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió ezen a napon hangsúlyosan hívja fel a figyelmet embertársaink elfogadására, a társadalmi összefogásra.

Meggyőződésünk, hogy a cigányság Isten teremtett népe, ugyanolyan emberi értékekkel felruházva, mint bármely más nép a földön.

Cigánymisszióként valljuk, hogy kegyelmet kaptunk Istentől a cigány népért, hogy az Ő munkatársai legyünk az egész életet megváltoztató örömüzenet átadásában.

magyar

„Cigánymissziós mozgalmak Magyarországon” szakmai konferencia és könyvbemutató - 2015. április 23.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a Cigány Módszertani és Kutató Központ gondozásában megjelenő „Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon” című könyv bemutatásának alkalmából szervezett szakmai konferenciára.

A konferencia, mint ahogyan a könyv is, a Cigány Módszertani és Kutató Központ (CIMOK) munkatársai által éveken át a cigány emberek között végzett kutatás eredményeit mutatja be.

A konferencia védnökei:

magyar

Kategória: 

A magyarországi cigánymissziós mozgalmakról az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán immár negyedik alkalommal került megrendezésre, a Roma Nap elnevezésű rendezvény.

A IV. Roma Nap célja az volt, hogy bemutassa az egyházak tevékenységét, amelyet a hazai cigány csoportok társadalmi felzárkóztatása érdekében végeznek.

magyar

Kategória: 

Raoul Wallenberg díjban részesült Durkó Albert

magyar

Protestáns összefogás a cigányokért

Április 8-a a Roma Kultúra Világnapja. Ezen a napon felkérünk mindenkit, forduljunk érdeklődéssel, szeretettel a cigányság felé. Valljuk, hogy a kölcsönös elfogadás az a hozzáállás, amivel mindannyian hozzájárulhatunk a cigányság és a többségi társadalom feszültségeinek csökkentéséhez, az egymást gazdagító közös út megtalálásához.
magyar

TÜKÖR – A protestáns egyházak cigánymisszióinak lapja

A Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában jelent meg a napokban a TÜKÖR, a magyarországi protestáns egyházak cigánymisszióinak negyedévente megjelenő lapja. A protestáns összefogás eredményeként született kezdeményezés egyedülálló a maga nemében, hiszen az azonos területen szolgáló missziók most egységes álláspontjukat mutatják be.

magyar

Romák egészségi állapota

Készítette: Gyetvai Gellért, Cigány Módszertani és Kutató Központ 2013

Bevezető

A tanulmány egyik fontos kiindulópontja, hogy a közölt adatok sok tekintetben csak hozzávetőlegesen adnak valós képet arról az etnikumról, amelyről szólni hivatottak. Ennek oka nem az, hogy a hivatkozott források hibás adatokkal dolgoztak volna, hanem sokkal inkább magában az etnikai kutatások sajátságos helyzetében keresendő. Miért? Egyrészt az etnikai típusú adatgyűjtésekben mindig van egy nagyfokú bizonytalanság a teljes képre vonatkoztatva, ugyanis nem vagyunk képesek minden tekintetben és kizárólagos módon meghatározni egy adott etnikum hajszálpontos összetételét...

magyar

Keresztény roma gyülekezetek Magyarországon – általános jellemzők

Készítette: Gyetvai Gellért

A célcsoport (amely a cigányság és a kereszténység metszéspontjában foglal helyet) szociológiai mintázatainak feltárása fontos információkkal szolgál a cigányság többséghez való közeledése tekintetében, mivel bizonyos feltételezések szerint és az eddigi tapasztatok alapján úgy tűnik, hogy e közösségek, illetőleg annak tagjai, fontos változásokat élnek át, az integrációt elősegítő jellemzők válnak tulajdonságaikká.

magyar

Oldalak

Subscribe to Cigány Módszertani és Kutató Központ RSS