Protestáns összefogás a cigányokért

Április 8-a a Roma Kultúra Világnapja. Ezen a napon felkérünk mindenkit, forduljunk érdeklődéssel, szeretettel a cigányság felé. Valljuk, hogy a kölcsönös elfogadás az a hozzáállás, amivel mindannyian hozzájárulhatunk a cigányság és a többségi társadalom feszültségeinek csökkentéséhez, az egymást gazdagító közös út megtalálásához.
magyar

TÜKÖR – A protestáns egyházak cigánymisszióinak lapja

A Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában jelent meg a napokban a TÜKÖR, a magyarországi protestáns egyházak cigánymisszióinak negyedévente megjelenő lapja. A protestáns összefogás eredményeként született kezdeményezés egyedülálló a maga nemében, hiszen az azonos területen szolgáló missziók most egységes álláspontjukat mutatják be.

magyar

Romák egészségi állapota

Készítette: Gyetvai Gellért, Cigány Módszertani és Kutató Központ 2013

Bevezető

A tanulmány egyik fontos kiindulópontja, hogy a közölt adatok sok tekintetben csak hozzávetőlegesen adnak valós képet arról az etnikumról, amelyről szólni hivatottak. Ennek oka nem az, hogy a hivatkozott források hibás adatokkal dolgoztak volna, hanem sokkal inkább magában az etnikai kutatások sajátságos helyzetében keresendő. Miért? Egyrészt az etnikai típusú adatgyűjtésekben mindig van egy nagyfokú bizonytalanság a teljes képre vonatkoztatva, ugyanis nem vagyunk képesek minden tekintetben és kizárólagos módon meghatározni egy adott etnikum hajszálpontos összetételét...

magyar

Keresztény roma gyülekezetek Magyarországon – általános jellemzők

Készítette: Gyetvai Gellért

A célcsoport (amely a cigányság és a kereszténység metszéspontjában foglal helyet) szociológiai mintázatainak feltárása fontos információkkal szolgál a cigányság többséghez való közeledése tekintetében, mivel bizonyos feltételezések szerint és az eddigi tapasztatok alapján úgy tűnik, hogy e közösségek, illetőleg annak tagjai, fontos változásokat élnek át, az integrációt elősegítő jellemzők válnak tulajdonságaikká.

magyar

Dr. Ulicska Lászlónak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság stratégiai főosztályvezető-helyettesének beszéde

„Az integrációs témakörök pályázati harmonizációja” lakonikus cím mögött arról szólnék röviden, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a továbbiakban a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat célzó fejlesztések komplexebbek, szinergikus hatásokkal bírók legyenek. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia átfogó igénnyel született...
magyar

Dósa Valériának, a roma foglalkoztatás szervezői hálózat koordinátorának előadása

Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Bemutatkoznék: Dósa Valéria vagyok és a roma foglalkoztatás szervezői hálózat egyik koordinátora. Debrecenben dolgozom, illetve a Berettyóújfalu kistérségben van az a terület, ahol én kifejtem a tevékenységemet. A mai nap teljesen másfajta témakörben fogok egy kicsit különböző dolgokról beszélni. Ez pedig, már hallottuk a pályáztató oldaláról ezeket a pályázatokat, most egy kicsit a másik oldalról is szeretném bemutatni, hogy igazából ezek az uniós források és a romáknak „úgymond” célzottan kiírt források miképpen, vagy miképpen nem jutnak el az adott célcsoporthoz...
magyar

A keresztény cigány közösségek szociológiája

Készítette: Gyetvai Gellért és Rajki Zoltán (2012)

A téma indoklása és előzmények

Az ismert cigánykutatások jobbára nem vagy csak érintőlegesen foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, amelyek a vallásos cigányság szociológiai leírására lehetnének alkalmasak. Ebből kifolyólag időnként vagy alkalmatlan adatokból igyekeznek hipotetikus következtetéseket levonni, vagy akár téves következtetésekre is jutnak.

magyar

Csepeli Györgynek, az ELTE Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárának előadása

Nagyon köszönöm a meghívást. Ez egy igazi új kezdet, és az új kezdet kapcsán ara gondoltam, hogy összefoglalok néhány olyan módszertani elgondolást, amely a szinergia, illetve a Járóka Lívia által kifejtett integráció jegyében sikeresebbé teheti az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy a roma közösség részévé váljon a magyar társadalom egészének...
magyar

Dr. Hecker Róbertnek, a Cigány Módszertani és Kutatóközpont tudományos főmunkatársának előadása

Szeretettel köszöntöm én is Önöket. Hecker Róbert vagyok, a Cigány Módszertani és Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. A konferencia moderálása lenne a feladatom, másrészt pedig egész röviden szeretném annak a szakanyagnak a központi gondolatát Önöknek bemutatni, ami Önökhöz kikerült már írásban is, ami az előadásoknak tulajdonképpen az apropója, és aminek kapcsán itt ezt a tematikát kitűztük...
magyar

Oldalak

Subscribe to Cigány Módszertani és Kutató Központ RSS