A CIMOK programja

Céljaink

Célunk, küldetésünk, hogy a társadalomtudomány eszközeivel megismerjük, megismertessük és segítsük a cigányok között zajló missziómunkát.

A Cigány Módszertani és Kutató Központ (CIMOK) szakmai tevékenységével feltárni, megismerni, rendszerezni kívánja a kisebbségi létből fakadó, elsősorban a cigányok élethelyzetével kapcsolatos társadalmi – egyházi, gazdasági, szociális, kulturális - folyamatokat, információkat.

Kutatási céljaink

Laikus, világi értelemben a CIMOK által vizsgált társadalmi folyamatot integrációnak hívják. Az integráció és az evangélium terjesztésének folyamata nem minden ponton azonosítható, de bizton állíthatjuk, hogy az evangélium megértése, megélése komoly átformáló erővel bír a cigányság életében is, mely a jó értelemben elvárt – mindenki számára előnyöket jelentő – integrációt segíti elő. A keresztény cigány közösségek életében ez immár több generáció tapasztalata, de a folyamat szociológiájának leírása még hiányosságot mutat, még nem vált megélhető mintává.

Abban a helyzetben, amelyben ma a társadalmunk él óriási szükség van arra, hogy a misszió hatékonyabb legyen, hogy az eredmények még inkább láthatók legyenek. A CIMOK munkásságával szeretné föltárni és a felmérések konkrét eredményeivel bemutatni, hogy milyen hatása van az evangéliumot hirdető missziómunkának a cigányság életére.

A CIMOK az elmaradtak, leszakadtak, kirekesztettek felzárkózásának elősegítése érdekében vizsgálni kívánja

  • mind a kisebbségi csoportok lehetőségeit, esélyeit, feladatait,
  • mind a többségi társadalom által teljesíthető befogadást, elfogadást eredményező feladatokat, és folyamatokat, valamint ezek kapcsolatát.

Mindezt a közelmúlt és a jelen valós folyamatainak, tapasztalatainak a feltárásával, tudományos módszerek segítségével kívánja rendszerezni, azzal a céllal, hogy a jó gyakorlatokat, módszertani útmutatóként, projektként bemutassa és elősegítse a megvalósításokhoz szükséges adaptációt.

Módszertani feladatok

Megközelítésünk alapja az élet Istentől eredő teremtettségének, és ebből eredően az életváltoztatás lehetőségének, hogylétének elfogadása – mely a KERESZTÉNY értékrend, életfelfogás alapján – Jézus tanításának az elfogadásával, megélésével valósítható meg.

Munkatársainkkal, partnereinkkel a módszertani leírások gyakorlattá, projektté érlelésével katalizátorként szeretnénk hatással lenni a környezetünkre, társadalmunk valamennyi szereplőjére, az egyénekre – de az egyházi, oktatási, kulturális, civil valamint kormányzati, önkormányzati szervezeteken keresztül – valamennyi társadalmi csoportra, családra, közösségre.

A CIMOK ebben szeretne közvetítő szerepet betölteni, és bemutatni, hogy mi kell ahhoz, hogy a cigányság a társadalom alkotó-építő eleme legyen, és ne csak szegregátuma.

Mindezt olyan egyszerű módszertani eszközökkel kívánjuk megvalósítani, mint az összefogás, egymás bátorítása, elfogadása, közösségfejlesztés, vezetőképzés, jó gyakorlatok megismerése, terjesztése, támogatása, forrásbevonás, erőforrások feltárása.