25 éves az MPE Országos Cigánymisszió

25 évvel ezelőtt indult útjára a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója, ennek kapcsán november 17-én nagyívű rendezvény zajlott a szervezet békési központjában. Minderről Surman László missziós igazgatóval beszélgettek a Behir.hu AKTUÁLIS című műsorában.

Forrás: Behir.hu

Surman Lászlóval beszélgettek a 7.TV Aktuális című műsorában

Surman Lászlóval, a Cigány Módszertani és Kutató Központ igazgatójával beszélgettek a 7.TV Aktuális című műsorában.

A beszélgetés témája a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar valamint a CIMOK nemrég végzett közös kutató munkája volt.

A beszélgetés megtekinthető a Behir.hu YouTube csatornáján:

Több mint 120 cigány családnál végeztek antropológiai kutatást Békésen

Augusztus 28-án szombaton érkeztek Békésre a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetének oktatói és hallgatói. A kulturális antropológia szakos hallgatók az elméleti képzés során elsajátított tudást és módszereket a megvalósult kutatás keretében a gyakorlatban is kipróbálhatták és hasznosíthatták. A terepkutatás vezetői dr. Kotics József intézetigazgató és Gulyás Klára egyetemi oktató voltak.

A hallgatók a kutatást Békésen, a helyi lakosság által „Párizs”-nak nevezett telepen végezték, amely a közösség komplex szükséglet-, igény- és állapotfelmérésére irányult. A telepen minden háztartásába eljutottak, így a teljes népességre vonatkozóan nyertek adatokat.

Egyrészt azért választották az említett városrészt célterületnek, mert a kutatás vezetői kutatási területe elsősorban a roma-magyar együttélés, a felzárkózás politika és a neo-protestáns kisegyházak szerepének vizsgálata a romák/cigányok és a mélyszegénységben élők integrációjában. Másrészt pedig már hosszú ideje szakmai kapcsolatot ápolnak Surman Lászlóval, a Cigány Módszertani és Kutató Központ igazgatójával.

Dr. Kotics József a kutatás kapcsán elmondta, hogy izgalmas kutatási terület az új egyházi közösségeknek a roma/cigány integrációban betöltött szerepének vizsgálata.

A megtérés-történetekből látható, hogy a megtért személyek élethelyzete pozitív irányba változott. Ezen a ponton is fontos a szerepe a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziónak. A most Békésen feltárt adatok alapján is jól látható, hogy a megtért cigány/roma személyeknek jelentősen nőnek az integrációs esélyei.

„Párizs” vonatkozásában nem beszélhetünk klasszikus gettóról, bár a terület szegregátum, és szinte kizárólag romák lakják, mégis a gettók legfőbb jellemzője itt nem érvényes. A „párizsiak” szoros munka és rituális kapcsolatban vannak a magyar lakossággal – pl. jellemzők a vegyes házasságok és a vegyes gyülekezetek.  A megkérdezettek a legnagyobb nehézséget az iskolai szegregációban és a bizonytalan munkavállalásban látják. Sok a hitellel terhelt ingatlan is, amely súlyosan nehezíti integrációs esélyeiket.

A felvett adatok feldolgozása, adatbázisokba rendezése, az interjúk digitalizálása a közeljövőben megtörténik, és az adatok feldolgozásából egy átfogó tanulmány készül. A kutatás célja nem kizárólag az volt, hogy a hallgatók kutatási tapasztalatot szerezzenek, hanem az, hogy a helyi szakmai közösség azt hasznosítani tudja tevékenysége során. Előkészítés alatt áll a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar valamint a Cigány Módszertani és Kutató Központ között egy együttműködési megállapodás kutatások végzésére terepgyakorlatok keretében.

Dr. Szilágyiné Morár Ildikó

Megemlékezés a Roma Holokauszt Áldozatainak Emléknapján

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, Békés Város Önkormányzata és a Cigány Módszertani Kutatóközpont közösen szervezte meg a megemlékezést a Roma Holokauszt Áldozatainak Emléknapján. A program emléküléssel kezdődött a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió rendezvénytermében. Az ülésen nagy számban jelen voltak a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió valamint Békés Város Önkormányzata és intézményei vezető tisztségviselői, a Békés Megyei, a Békési és a Kunágotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői. A megemlékezést megtisztelte jelenlétével a Borsodi Alfa Vallási Egyesület,  a Csongrádi Agapé Szeretet Vallási Egyesület, a Hajdúsági Tüzes Szívek Vallási Egyesület, a Keresztény Élet Központ Vallási Egyesület és a Nyírségi Reménység Háza Vallási egyesület is.

A nagyszabású rendezvényen a résztvevőket Durkó Albert misszióvezető lelkész és Kálmán Tibor polgármester köszöntötte. A megnyitó beszédet Stixné Barakkó Györgyi a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Dél-alföldi igazgatója mondta el. Beszédében többek között hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell a borzalmakból, nem fordíthatjuk el a fejünket, ha a bőre színe miatt valakit támadás ér. Az élet védelme a legfontosabb mindenek felett.  Ezt követően a résztvevők Katona Csaba, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársa előadásban hallhattak arról, hogyan, milyen eszközökkel lehet megjeleníteni a Roma Holokauszt témáját az oktatásban. A megemlékezés keretében a közönséget is megindító zenei programot nyújtott Bodoczki Ernő, Hodozsó Norbert, Sztojka Zoltán és Lakatos Rudolf.

Az emlékülést Surman László missziós igazgató, lelkész áldáskérő imája zárta.

A megemlékezés koszorúzással folytatódott az I. és II. világháborús emlékműnél. Fehérné Horváth Katalin, Bari Károly: Hazánk című versét mondta el. Beszédet mondott Vámos Zoltán, Békés Város alpolgármestere. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió nevében áldáskérő imát mondott Durkó Albert misszióvezető, lelkész. Az áldozatokra koszorúzással és mécses gyújtásával emlékeztek a résztvevők.

Morár Ildikó

A harmadik módszertani füzet bemutató videója

Ezúton tesszük közzé a Cigány Módszertani és Kutató Központ és a Protestáns Cigánymissziós Fórum együttműködésével megjelent Cigánymissziós módszertani füzetek III. bemutató videóját.

Kihirdetésre kerültek a CIMOK Ösztöndíj Alap győztes pályázói

A Cigány Módszertani és Kutató Központ által alapított Ösztöndíj Alap díjátadójára 2015. november 14-én, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszó által rendezett Országos Munkatársi Találkozón került sor a békéscsabai Csaba Parkban. A CIMOK által kiírt felhívásra olyan tehetséges fiatalok jelentkezését vártuk, akik érzékenyek a magyarországi cigányság szociális problémáira.

A CIMOK pályázatán minden tudományterület képviselői részt vehettek, akik a hazai cigányság helyzetére adaptálva vizsgálták/vizsgálják a szociális, ifjúsági, oktatási, a közösségépítési – missziómunka, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, valamint a foglalkoztatási és helyi gazdaságfejlesztési folyamatokat, lehetőségeket.

A pályaművekkel szembeni alapkritérium a napjainkban releváns problémafelvetés; az alapos helyzetfeltárás; az előremutató javaslatok; a jó gyakorlatok kifejtése.

A legjobb pályaművek évente egy 600 ezer Ft-os összdíjazású „CIMOK Ösztöndíj Alap”-ból kerülnek díjazásra.

A kiírás célja: a folyamatok jobb megismerése, a jó gyakorlatok megfelelő és sikeres adaptációjának, terjesztésének katalizálása, ehhez pedig a közreműködőket is megtalálják. A díjazott pályázatok benyújtói lehetőséget kapnak kutatási projektek megvalósításában, továbbá szakmai partnerként kerülhetnek bevonásra – előadói, tréneri, vagy workshop-vezetői minőségben.

A felhívásra 15 db pályamű érkezett, ebből 3 db nem felelt meg a kiírásnak.

A CIMOK Ösztöndíj Alap 2015-ös díjazottjai a következők:

I. kategória – Tudományos értékű pályaművek
További együttműködésre, kutatói tevékenység támogatására javasoljuk:

  1. Lőrinczi Tünde: Alulról építkező etnikai mobilizáció egy budapesti roma gyülekezetben.
  2. Homoki Andrea: A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és Észak-alföldi régióban.
  3. Benes Andrea: Pedagógusok roma tanulókkal szembeni attitűdjei. Általános iskolai gyakorló pedagógusok roma kisebbséggel szembeni attitűdjeinek és a diszkriminatív viselkedés kapcsolatának vizsgálata az iskolai gyakorlatban.

II. kategória – Tapasztalati, gyakorlati értékeket bemutató pályaművek
További együttműködésre, kutatói tevékenység támogatására javasoljuk:

  1. Bohoczki Judit: A tiszadobi gyermekotthonban élő 14-18 éves roma fiatalok identitása.
  2. Schuller Csaba: Sport és felzárkóztatás. A sport emancipációs lehetőségeinek vizsgálata az underclassbeli fiatalok körében.
  3. Pulay Vince: Cigánypasztoráció és cigánykérdés.

III. kategória – Különdíjban részesültek:

  1. Horlai Sára: Célozz meg tanulni! Egy tanoda indításának elemzése és tapasztalatai – problémaközpontú megközelítés.
  2. Szivák Fruzsina: A ferencvárosi cigányság – a gasztronómia tükrében.
  3. Fehér György: Felsőoktatásban tanuló roma hallgatók vizsgálata: mobilitás és identitás.

A CIMOK nagyra értékeli a pályázók aktivitását, a témaválasztásukkal és pályázatukkal is kifejezett társadalmi elkötelezettséget. Ennek alátámasztásaként a CIMOK publikálási lehetőséget kínált fel a pályázóknak, amelyek elérhetők a www.cimok.hu honlapon.

Szociológiai kutatás mutatja ki a megtért cigányok életváltozását

– Vajon milyen fogadtatása lesz a társadalomban?

Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon című könyvét mutatta be 2015. április 23-án, Budapesten a Cigány Módszertani és Kutató Központ. Gyetvai Gellért és Rajki Zoltán társszerzők műve több mint két éves szociológiai kutatás, terepmunka eredménye, melyből kiderül, hogy 20 000 feletti a magyarországi megtért cigány emberek száma, hitközösségbe kapcsolódásukat pedig életváltozás kíséri.

Sokszínű érdeklődés

A Párbeszéd Háza biztosított helyszínt a Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon című könyvbemutatónak és szakmai konferenciának, amelyen rendkívül sokszínű publikum vett részt. Érdeklődésüket fejezték ki részvételükkel a társadalomtudomány szakemberei, lelkészek, politikusok és jogvédők, átlagemberek, egyetemi professzorok és hallgatók, pedagógusok és statisztikusok, cigányok és nem cigányok, mind egyenrangú tagjai a magyar társadalomnak.  

A Cigány Módszertani és Kutató Központ (CIMOK) által szervezett konferencia védnökségét a Magyarországon Élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes, Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet és az ALIANSZ Magyar Evangéliumi Szövetség elnöke Szeverényi János vállalták. A rendezvény házigazdájaként H. Kovács Judit, CIMOK igazgató vezette le a szakmai napot, melyre a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke Pataky Albert kérte Isten áldását.

Első előadóként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára Langerné Victor Katalin fejezte ki a kormányzat elismerését a cigánymissziós munka iránt, valamint az egyházak szerepéről és az együttműködés lehetőségéről beszélt a felzárkózási folyamatokban.

Szemléletváltozásra van szükség!

Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon című könyv alapjául szolgáló kutatás kezdeményezője, Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió vezetője, a CIMOK alapítója, előadásában a cigányok felé kapott elhívásáról, a pünkösdi cigánymisszió fejlődéséről beszélt, kiemelve a hit ereje által tapasztalt pozitív, teljes életváltozásokat a cigányság körében is. A misszióvezető hangsúlyozta, hogy az égető társadalmi problémák megoldásához az előítélet két oldalról épített falait két oldalról kell bontani. „Szemléletváltozásra van szükség! Nem felemeljük a cigányságot – hisz felemelni csak Isten tud –, hanem odafordulunk hozzá, hiszen ugyanolyan, mint bármely más Isten által teremtett nép a földön” – magyarázta Durkó Albert, aki a társadalomtudomány eszközeivel kívánta bizonyítani, hogy az Evangélium által megváltozott cigányok integrálódnak, hasznos tagjai lesznek a társadalomnak.

Kimutatható pozitív társadalmi változás

A kutatás vezetője Gyetvai Gellért részletesen mutatta be a kutatás tárgyát, eredményeit, összegezve, hogy több mint 20 000 megtért cigány emberről beszélhetünk Magyarországon. 169 protestáns gyülekezetben, 6500 személyt érintve, 1100 visszaérkezett kérdőív kiértékelése után állapítható meg a cigánymissziók rendkívül dinamikus fejlődése és megkérdőjelezhetetlen pozitív hatása az egész társadalomra nézve.

Elismerően beszéltek a szociológiai kutatásról a könyv lektoraiként Csepeli György, az ELTE egyetemi tanára, valamint Szuhay Péter szociológus, a Néprajzi Múzeum gyűjteményvezető muzeológusa, akik az etnikai jelleg problémakörében is kifejtették szakmai véleményüket. Előadást tartottak még a plenáris és szekció üléseken Kocsis-Nagy Zsolt, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője, Bakay Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziói referense, Landauer Attila kisebbségkutató, Szentesi Zoltán a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió bibliaiskolájának vezetője, Rövid Irén, a Pécsi Egyetem PHD hallgatója, dr. Futó Péter, a Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára, Serafin József, a Baptista Szeretetszolgálat módszertani igazgatója, valamint Báder Iván, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Társadalomtudományi és Romológia Tanszék főiskolai tanársegédje.   

A magyarországi cigánymissziók pozitív hatása tehát kimutatható, azonban több kérdés is nyitva maradt a szakmai konferencia zárásával is, melyek közül talán az egyik legfontosabb: Milyen fogadtatása lesz mindennek a társadalom egészében?

Patkás Rita

***

Szemelvények a Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon című könyvből

„Cigány-cigányság – mennyi érzelem tolódik fel e szavak olvasása, hallása kapcsán. Beidegződések, sztereotípiák, vélt vagy valós sérelmek és legfőképpen előítéletek. Látunk, hallunk valamit a média által közvetített, erősen torzított képből és messzemenő következtetéseket vonunk le úgy, hogy nem is ismerjük ezt a népcsoportot…

Amikor 2012-ben a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió megalapította a Cigány Módszertani és Kutató Központot, vállalásának komolyságát azzal is alátámasztotta, hogy azonnal útnak indította első szociológiai kutatását, »A keresztény cigányközösségek szociológiája« címmel.

Reményeink szerint ez a mű, amit kezében tart a Kedves Olvasó, hozzájárul ahhoz, hogy más szemszögből is képet kapjon a cigányság mai magyarországi helyzetéről, tájékozódjon az egyházak cigányok között végzett munkájáról, az Evangélium által elért életváltozásokról. Bár ennek valós eredményéről ez a kutatás a téma nagysága miatt most csak ízelítőt ad, következő vizsgálatok a tudomány eszközével bizonyíthatják majd, hogy az Evangélium által megváltozott cigányok integrálódnak, hasznos tagjai lesznek a társadalomnak.”

Durkó Albert, MPE OCM misszióvezető

„Nagyjából 60 éve, az először csak egy-egy különleges küldetéssel rendelkező személy által elindított lokális misszió, mára az országot szinte teljesen lefedő, s nem csupán hitéleti tevékenységet végző, több hálózatból álló rendszerré nőtte ki magát. Az időbeni, térbeni, és az életformában történt változás ma már szükségessé teszi, hogy mérjük ezt a változást…

Értékesebbek annál a cigányok, hogy számokban beszéljünk róluk, és nem akarunk elfogultak lenni a saját világnézetünkkel sem, de látjuk, hogy jelentős változás zajlik azoknak az embereknek az életében, akik elfogadják Jézus Krisztust személyes megváltójuknak, és csatlakoznak egy keresztény közösséghez.

Ebből a tényből kiindulva hívtuk segítségül a társadalomtudomány módszertani eszközeit, amely lehetővé teszi, hogy mindenki számára egyformán érthető mutatókkal is mérjük ennek a változásnak az irányát, mértékét. Fontos ez nekünk, mert nem szeretnénk a misszióban szűklátókörűek lenni, és fontos a társadalom számára, mert az elemzett jellemzők alapján értékelhetik azt a tényt, hogy ténylegesen milyen változás történik a cigányság életében. Ha mindezzel szélesíthetjük azoknak a táborát, akik reménykedni kezdenek ennek a társadalmi problémának a pozitív változásában, akkor elértük a célunkat.   

Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon című könyv számos olyan társadalmi folyamatot világít meg, amely érthetővé teszi, hogy a problémák feltárásához, de a kezeléséhez is holisztikus szemléletre van szükség. Nem elegendő csak egy aspektusból vizsgálódni, vagy a megoldásokat csak elszigetelten keresni…”

Cigány Módszertani és Kutató Központ

Gyetvai Gellért és Rajki Zoltán társszerzők tollából…

„Több mint három év után azzal az érzéssel adjuk közre munkánk eddigi összefoglalóját, hogy a begyűjtött információk bősége ellenére is csak a vázlatát sikerült papírra vetnünk egy igen fontos társadalmi jelenségről szóló ismeretanyagnak. Mégis késztetést érzünk, hogy beszámoljunk arról, mit találtunk eddig. Ennek legfőbb oka, hogy nagy adóssága a társadalomtudománynak, hogy e jelenségről publikáljon, beszéljen, vitatkozzon. Mentségül szolgál számunkra, hogy látjuk, a jelenség, amit kutattunk, igen széleskörű, több tekintetben egyedülálló, és igen összetett. Ráadásul rendkívül gyors növekedése, ehhez párosuló viszonylag fiatal kora igen nehézzé teszi a mindenre kiterjedő pontos leírását – részben a történelmi távlat hiánya miatt. Valahol azonban el kellett kezdeni…”

„A misszió gyorsan növekedett idáig. Míg az 1970-es években talán egy-kétszáz főről beszélhettünk, addig mára csak a vizsgált gyülekezetek aktív magja is meghaladja a hat és fél ezret. Tágabban értelmezett kritériumok szerint pedig akár több mint 20 000 fővel is számolhatunk. Míg 1974-ben csupán a görögkatolikus és az akkor talán baptistának, talán szabadúszónak definiálható uszkai közösség létezett biztosan gyülekezetként, addig mára 51 felekezet, csoport, és a szűkített kritériumok alapján is 169 közösséggel számolhatunk. Ezek az adatok pedig jól mutatják a mozgalom igen dinamikus növekedését…”

„Képzeljük el, hogy mi történne akkor, ha a most széles körben megvetett cigányság jelentős része megtérne, és átmenne azon a pozitív változáson, amelyet az előbb bemutattunk! Milyen hatással lenne ez a magyar társadalomra? Elfogadóbbá válna? Vagy esetleg újabb kifogásokat keresne? Nehéz megmondani. Biztosan lenne példa mindkét fogadtatásra.

Azonban minden felkutatott adat, minden következtetés, minden pozitívum ellenére sem számítunk arra, hogy mindenki számára elfogadható megoldásként képeződik le a romák megtérése. Egy társadalomnak, ha a feszültségek nőnek, mindig „szüksége van” bűnbakokra, ezzel próbálja enyhíteni a nyomást a népességen belül. A romák ehhez mindig kéznél voltak. Nemegyszer tapasztaltuk, hogy ha cigányokról van szó, az sem elég, ha „lehozzák a csillagokat az égről”. Csak remélni tudjuk, hogy a cigánymissziók segítenek abban, hogy idővel a soha el nem fogadók csoportja egyre kisebbre zsugorodjon!

Azonban mindenképpen létre kellene jönnie egy szélesebb rétegnek, amely a változást elfogadással jutalmazza. Az integrációs hatások – és a változás ezek legfőbbje – lakhely szerint is közelebb kell, hogy hozzák az országban a feleket. E nélkül aligha elképzelhető, hogy az egymás iránti elfogadás növekedjen. A telepek (és amíg ezek léteznek, a telepen kívül lakók) újra és újra visszaépítik a falakat a két csoport közé. Az elfogadás meg kell, hogy látsszon idővel a munkahelyeken, az értelmiségi réteg növekedésében a romák között, és a vegyes házasságok egyre elfogadottabbá válásában is.

Régóta cél volt a romák jobb honpolgárrá nevelése; rendeletekkel, erővel és hatalommal igyekeztek betörni a cigányságot a járomba, amelyet mindig a paternalista többség készített a számukra. Ezek nem múltak el hatás nélkül, de nem is történt nagy áttörés általuk. Az egyházaknak azonban úgy tűnik, egy másik eszközzel sikerült feltörni azt a megcsontosodott burkot, amely végleg elválasztja a cigányokat a többségi társadalomtól. Nem túlzás, hogy a missziók által olyasmi történt, amire senki nem számított. A meglepetés a roma ébredési mozgalom szinte minden momentumában jelen van. Ráadásul, amit a könyvben bemutattunk, még közel sem a teljessége annak, ami jelentőségében a misszióban rejlik…”

Cigány Módszertani és Kutató Központot avattak Békésen

Új integrációs kezdeményezés született a napokban Magyarországon. A tudományos központ egyben egyházi missziós tevékenységre alapszik, célcsoportja a cigány társadalom. Magyarországon ilyen tekintetben egyedülállónak számító Cigány Módszertani és Kutató Központ ünnepélyes megnyitójára 2012. február 3-án került sor, Békés városában.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió fenntartása alá tartozó intézmény felavatásán részt vett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának vezetője, Balog Zoltán képviseletében a minisztérium kabinetfőnöke, Ráczné Szabó Rita, Erdős Norbert, országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, Izsó Gábor, Békés város polgármestere, valamint Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke.

Durkó Albert, az Országos Cigánymisszió vezetője megnyitó beszédében kiemelte: „Nagy örömünkre szolgál, hogy Isten kegyelméből ezt az épületet birtokba vehetjük, és elindíthatjuk módszertani és kutató munkánkat is a cigányság körében.”

A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság kabinetfőnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a minisztérium valóban komolyan gondolja a Cigány Módszertani és Kutató Központtal való szoros együttműködést: „Államtitkárságunk egyedülálló módon azt a fajta koordinációt igyekszik megvalósítani, ami a nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégia mentén kell, hogy megvalósuljon. Ezt a koordinációt kormányzati és össztársadalmi szinten is meg kell valósítanunk. Ebben a bizonyos össztársadalmi vonatkozásban helyet kapnak olyan partner szakemberek, mint a Cigány Módszertani és Kutató Központ missziós munkatársai.”

Ráczné Szabó Rita kiemelte, hogy a szakemberekkel az államtitkárság olyan együttműködést tervez, amelynek folytán ismertté válhatnak a Központ tereptapasztalatai, az inkoherenciák.

Járóka Lívia, Európai Parlamenti képviselő video-üzenetben biztosította támogatásáról a Cigány Módszertani és Kutató Központ vezetését: „Nagy örömömre szolgál, hogy a baptista, az evangélikus, a metodista, a pünkösdi és a református felekezetek kiemelt figyelmet fordítanak a mély szegénységbe süllyedő magyar cigányság megsegítésére. Hiszen a megélhetési gondokkal és társadalmi kirekesztettséggel küzdő legszegényebb embereknek van elsősorban szükségük a szeretet üzenetére, az emberi méltóságra épülő lelki iránymutatásra. A cigányság nagy többségét sújtó nyomor, a sokszerű gazdasági szerkezetváltással egy időben megindult gazdasági és lelki elszegényedés pedig súlyos akadályát képezi a közösségépítésnek. Kizárólag az anyagiakra alapozva, azonban nem lehet a méltóságra és szeretetre épülő öntudatos közösségeket kialakítani. Egyedül a méltóságában és lelkiségében megerősödött ember képes arra, hogy a társadalom hasznos tagjává váljon, és magának és másoknak is megteremtse a boldoguláshoz szükséges körülményeket. Számtalan nagyszerű példa bizonyítja, hogy az egyházak képesek megfelelni ennek a kettős kihívásnak: egyidejűleg tudnak szociális támogatást, és lelki táplálékot biztosítani; az e világi egzisztenciát segíteni és a szeretet üzenetét is hirdetni.”

Izsó Gábor, Békés város polgármestere örömét fejezte ki, hogy Békés adhat otthont az országos jelentőségű központnak: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Pünkösdi Gyülekezettel együtt tudunk dolgozni a cigánymisszióban és a város szociális elképzeléseinek a feldolgozásában. Látjuk, hogy évről évre eredményesebb a munka. Tapasztaljuk, hogy egyre több embert tudnak bekapcsolni a hit által is a közös munkába. A város összlakossága is látja tevékenységük hasznát.”

Erdős Norbert, országgyűlési képviselő köszöntőjében kifejtette: „Nagy öröm az számunkra, hogy önök tehetnek valamit azért, hogy a magyar-roma kérdés jobb legyen. Én is csak megerősíteni tudom, hogy Békés városában a magyar-roma viszony nagyon jó az ország más pontjaihoz viszonyítva.” A Békés Megyei Kormányhivatal vezetője szerint ugyanez a jó viszony elmondható az egész megyéről is.Az ünnepélyes szalagátvágást, a Cigány Módszertani és Kutató Központ felavatását szakkonferencia követte, „Az integrációs források hatékony felhasználása” címmel, melyen előadást tartottak, dr. Hecker Róbert, a Cigány Módszertani és Kutató Központ tudományos főmunkatársa, Csepeli György, az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára, Nagy Balázs, az Európai Szociális Alap Uniós Programigazgatója, Dósa Valéria, roma foglalkoztatás-szervező, valamint dr. Ulicska László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság stratégiai főosztályvezető-helyettese.A résztvevő szakemberek, érdekeltek, egyházak képviselői délután szekció üléseken is tájékoztatást kaptak a jelenlegi pályázati lehetőségekről, cigány területen tevékenykedő intézmények tapasztalatairól. Amint azt Szentesi Zoltán, a Cigány Módszertani és Kutató Központ igazgatója megfogalmazta: „Az a reménység van bennünk, hogy a Központ munkája olyan tartalmat, döntéseket, új működési formákat fog hozni, amelyek hozzásegítenek mindannyiunkat ahhoz, hogy hatékonyan, minden eszközt megragadva tudjuk segíteni a cigányokat a felzárkózásban, a kibontakozásban, hogy emberi méltóságukat megfelelő színvonalon megélhessék, és hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak.”

A szakkonferenciára elkészült a Cigány Módszertani és Kutató Központ első kiadványa is, „Tanuljunk cigányul” lovári nyelvtankönyv, melynek szerzője Mohácsi Anikó. Mohácsi Anikó lovári nyelvtankönyve, a MPE OCM és a Cigány Módszertani és Kutató Központ épületátadásának és az I. Szakkonferenciának a video- és hanganyaga, az előadások jegyzetei elérhetők az MPE OCM központban: 5630 Békés, Verseny utca 7.