CIMOK Ösztöndíj Alap – pályaműveket várunk

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Cigány Módszertani és Kutató Központ (CIMOK) ÖSZTÖNDÍJ ALAPOT hoz létre, amelyből pályázatot hirdet fiatal kutatók számára.

A CIMOK Ösztöndíj Alap létrehozását a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió főigazgatója Kiss Beáta jelentette be április 23-án, Budapesten a „Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon” című könyv bemutató konferenciáján.

Kiss Beáta hangsúlyozta, hogy pályázaton olyan tehetséges (többnyire) fiatalok jelentkezésére számítunk, akik érzékenyek a magyarországi cigányság szociális problémáit illetően.

Pályaműként mester szakos diplomamunkák, OTDK dolgozatok és PhD disszertációk beküldését várjuk. A pályázaton minden tudományterület képviselői részt vehetnek, akik a hazai cigányság helyzetére adaptálva vizsgálták/vizsgálják a szociális, ifjúsági, oktatási, a közösségépítési – missziómunka, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, valamint a foglalkoztatási és helyi gazdaságfejlesztési folyamatokat, lehetőségeket az alábbi témák egyikében:

 • Család
  • Családsegítés szervezése, előkészítése, megvalósítása
 • Ifjúság
  • Nevelés, oktatás
  • Készség- és képességfejlesztés
  • Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet
 • Közösség
  • Közösségépítés, gyülekezetplántálás, missziómunka
  • Hátrányos helyzetű csoportok támogatása
  • Társadalmi esélyegyenlőség biztosítása
  • Konfliktuskezelés, mediáció
 • Menedzsment
  • Munkaerő piaci szolgáltatások (foglalkoztatás-vállalkozásfejlesztés)
  • Projektek, hálózatok, együttműködések
  • Egészségügy – az ellátási, ill. szolgáltatási területek vonatkozásában

Az alkalmazott tudományi pályaművekkel szembeni alapkritérium a napjainkban releváns problémafelvetés; az alapos helyzetfeltárás; az előremutató javaslatok; a jó gyakorlatok kifejtése; valamint, hogy a tudományos elbírálása időpontja 2011-évinél nem régebbi legyen.

A legjobb pályaművek évente egy hatszázezer forintos összdíjazású CIMOK Ösztöndíj Alapból kerülnek díjazásra.

A kiírás célja a folyamatok jobb megismerése, a jó gyakorlatok megfelelő és sikeres adaptációjának, terjesztésének katalizálása, ehhez pedig a közreműködőket is megtalálják. A szakmai zsűri által végrehajtandó kiválasztási folyamat részletes leírása a www.cimok.hu honlapon található. A díjazott pályázatok benyújtói lehetőséget kapnak a CIMOK projektjeinek megvalósításában szakmai partnerként (előadó, tréner, vagy workshop-vezető minőségben) részt venni.

A pályaműveket rövid szakmai/tudományos CV kíséretében az info@cimok.hu email címre várjuk.

Beküldési határidő: 2015. július 31.

Elbírálás, eredményhirdetés: 2015. október 31.

A pályázatot hagyományteremtő szándékkal írjuk ki, minden évben a tavaszi időszakban tervezzük megjelentetni.

Szeretettel bátorítunk mindenkit, aki mostanában választ témát a kutatásához: válasszon a fenti javaslatokhoz illeszkedően!