Hírek

Legutóbbi híreink

Cimok Önismereti Tréning

Kétnapos önismereti képzést szerveztünk

A Cigány Módszertani és Kutató Központ szervezésében kétnapos önismereti képzést szerveztünk a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió megbízásából.  Durkó Albert misszióvezető a következő gondolatokat fogalmazta meg az oktatók képzésével kapcsolatban: „Fő

Tovább »
Roma holokauszt emléknap

A holokauszt roma áldozataira emlékeztünk

A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján 1972. óta világszerte augusztus 2-án emlékeznek meg a holokauszt roma áldozatairól. Ami 1944-ben és ’45-ben a magyar romákkal történt, az nem csupán a

Tovább »
Roma holokauszt

Roma holokauszt: nem feledhető emberi sorsok

Minden évben augusztus 2-án emlékezünk meg a roma holokauszt áldozatairól és azokról a szívszaggató eseményekről, amelyek az európai roma közösséget érintették a második világháború idején. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos

Tovább »
Hírek 3

Boldogok, akik békét teremtenek

Két, egymástól látszólag eltérő témakört érintenek az alábbi írások. Május 13-án tartotta az öt felekezetet magába foglaló Protestáns Cigánymissziói Fórum a VIII. Protestáns cigánymissziói konferencia elnevezésű, mintegy 400, elsősorban cigányok

Tovább »
Hírek 4

A család szentsége

A család a társadalom legkisebb közösségi sejtje, ami nélkül nincs társadalom, ami ha beteg, a társadalom is az – közhelyes megállapítás. De maga a család nem közhelyes alakulat, hanem Isten

Tovább »
Hírek 5

Munka – szolgálat

Az ember munkára teremtetett, ám ez jó ideje keservvel, izzadsággal jár, és sokan szomorúan hiába keresik vesződségük eredményét. Sokan nem is akarnak dolgozni. Nem mindig volt ez így, és milyen

Tovább »
Hírek 6

„… és a földön békesség”

Békére nem csak karácsonykor, hanem mindig szükségünk van, és micsoda érthetetlen ellentmondás, hogy közben folyamatos háborúban állunk Istennel, embertársainkkal, környezetünkkel, sőt még magunkkal is. Ha meg tudjuk adni a más

Tovább »
Hírek 7

Isten tábora ez!

Jákób mondta ezt több mint háromezer évvel ezelőtt. Ezen a nyáron sok, cigányoknak rendezett táborra mondhatta ugyanezt sok résztvevő és szervező – a Tükör mostani számában rövid körképet adók ugyanezt

Tovább »
Megemlékezés

A holokauszt roma áldozataira emlékeztek Békésen

A Roma Holokauszt Áldozatainak Emléknapját rendezték meg Békésen. A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi határozata alapján minden évben, augusztus 2-án emlékeznek meg a holokauszt során elhurcolt roma áldozatokról. „A múltat megváltoztatni

Tovább »
Hírek 8

Menekült

A válságszintű változást átélő világunknak egyik szomorú jelensége az ukrán-orosz háború, aminek következtében milliók kerestek menedéket más országokban, így hazánkban is. Kárpátaljáról sok – többek között – cigány testvérünk érkezett…

Tovább »
Hírek 9

VII. Protestáns Cigánymissziói Konferencia

Hetedik alkalommal gyűltek össze Isten dicsőítésére és a testvéri kapcsolatok építésére a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református felekezek cigánymissziói. A találkozóra a békési Baptista imaházban került sor, ahol csaknem

Tovább »
Falak nélkül

Falak nélkül Jézussal

„Krisztus teste egy. Cigány és nem cigány ember között nem lehet fal, mert Krisztusban az már szét lett rombolva” – hangzott el az Országos Protestáns Cigánymissziós Konferencián, amelynek ezúttal Békés

Tovább »
Nemzetközi Roma Világkongresszus 50. Évforduló

I. Roma Világkongresszus 50. és MPE OCM 25. évforduló

Az I. Nemzetközi Roma Világkongresszus 50 éves, és a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 25 éves évfordulója alkalmából szervezett, szakmai konferenciával egybekötött jubileumi rendezvényen elhangzott előadások, beszédek. Az esemény beszámolójához

Tovább »
Hírek 10

Isten gyógyít és felemel

Mindannyian egyenlők vagyunk, más életutakkal, más képességekkel, más lehetőségekkel ugyan, de egyenlők. Az egyenlőség persze mindig üres és megvalósítatlan szlogen volt és maradt a történelem során, ami a legmarkánsabban a

Tovább »
Aktuális Surman László

25 éves az MPE Országos Cigánymisszió

25 évvel ezelőtt indult útjára a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója, ennek kapcsán november 17-én nagyívű rendezvény zajlott a szervezet békési központjában. Minderről Surman László missziós igazgatóval beszélgettek a Behir.hu

Tovább »
Tükör

Amikor minden házban megnyílik egy templom

Hatodik alkalommal szervezték meg a Protestáns Cigánymissziós Találkozót a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református felekezetek cigánymissziói 2021. március 6-án. Noha bármennyire szerettük volna, a hatályban lévő járványügyi intézkedések nem

Tovább »
Tükör

Mi közöm nekem a cigányokhoz?

A visszatekintés olykor hasznos is lehet. Hátha a mostani Tükör ezen keresztül teljesíti a feladatát: többeket elindít a cigányok felé! A lap nyolc évvel ezelőtti indításakor több olyan „érzékenyítő” cikk

Tovább »
Tükör

A cigánymisszió létjogosultsága

Évszázadokon keresztül a cigányoknak csak periférikus találkozása volt a keresztény egyházakkal, az utóbbi néhány évtized viszont radikális változást hozott ezen a téren. A mostani Tükör egy minden bizonnyal sokakat megérintő

Tovább »
Tükör

Mire tanít a Tükör fejléce?

A Tükör ebben az évben új fejlécet kapott, melynek megalkotásáért Balogh Tibor cigány grafikusművésznek lehetünk hálásak. Az általa készített írásban a születési folyamatba avatódhatunk be, a lapot szerkesztők írásai pedig

Tovább »
Tükör

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés

Cigánymissziót bemutató lapunk mindezidáig számos bizonyságtételt, interjút, beszámolót hozott gyülekezeteink elé. Ebben a számban olyan írásokat olvashatunk, amelyek olvasóinkat is hívják a szolgálatra, a cigányság felé fordulásra. A Lukács 10,2

Tovább »
Tükör

Tiszta szívet teremts bennem

Az 51. zsoltárban Dávid király követendő példaként megélt mély bűnbánatával és megújulás utáni vágyódásával találkozunk. Bűneink beismerése, megvallása, a kegyelmes Istenhez intézett fohász megbocsátásért, a megtisztulás, a szabadulás öröme nyomán

Tovább »
Tükör

Nekem a kérés nem szégyen

Miközben sokak számára nagy kérdés a kérés (mikéntje, mikorja és hogyanja), másoknak a világ legtermészetesebb dolga. Nem kérdés, hogy a kérés kikerülhetetlenül hozzátartozik életünkhöz, jelen van szinte minden mozzanatában. Sokan

Tovább »
Tükör

Karácsonykor

A karácsony ünnepére összeállított Tükör nem a megszokott idilli kép felrajzolásával enged bepillantást a születés, a szülő-gyerek kapcsolat témakörébe, hanem – miként mindkét viszonylatban még Jézusé is – minden ragyogás

Tovább »
Tükör

Szabadító kegyelem

„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak” (Ef

Tovább »
Tükör

Határon túli cigánymisszió

Kivételesen képek nélkül jelenik meg a Tükör, mert a benne olvasható szavak épp eléggé színesek, ékesek és képek nélkül is képesek arra, hogy bátorító körképet adjanak a Felvidéken, Kárpátalján és

Tovább »
Tükör

Szabadulás a raboknak

„A bűn megrontotta a kultúrát, az identitást, a hitet is. Szétszórt és elidegenített egymástól…” – olvashatjuk a mostani Tükörben. A következőkben olyan történeteket ismerhetünk meg, ahol cigány testvéreink megtapasztalták, milyen

Tovább »
Tükör

Hogyan tovább cigányság?

A jövő mindig érdekelte az embert – saját jövője, családjáé, településéé, hazájáé, népéé és az egész emberiségé. Különböző módok álltak és állnak rendelkezésre ezen kíváncsiság kielégítésére a hamis jóslástól a

Tovább »
Tükör

Cigánymisszió? Igen!

Ebben a Tükörben az újságot immár öt éve kiadó öt protestáns felekezet vezetői tapasztalataikat osztják meg a személyes hangon megfogalmazott visszaemlékezéseikben. A sok megközelítésű színes írások egyszerre izgalmas felvillantások, letisztult

Tovább »
Tükör

Cigánymisszió a teológiai oktatásban

A tanítás-tanulás esetében a lényegről van szó. Az ember kiteljesedése, egymás mellett, sőt egymásért élése ennek a folyamatnak a függvénye. Felnőtté, művelt fővé, közösségi, építő, magasztos, örökkel, Istennel, számoló lénnyé,

Tovább »
Tükör

Sokszínű cigánymisszió 2

A cigánymisszióban a csendesebb, napi, hétköznapi szolgálat mellett kimagasló események, nagyobb szervezést igénylő programok, mondhatnánk, ünnepnapok is vannak. Két ilyen, sok értéket hordozó, ebben az évben megtartott kezdeményezésről kívánunk beszámolni

Tovább »
Tükör

Befogadás

Karácsonyi számunkban a befogadás témáját járjuk körül – amiben Jézusnak nem volt része születésekor, sokszor utasították el életében, és talál zárt szívekre ma is. De aki befogadja őt, az befogadja

Tovább »
Tükör

Sokszínű cigánymisszió

A cigánymisszióban a csendesebb, napi, hétköznapi szolgálat mellett kimagasló események, nagyobb szervezést igénylő programok, mondhatnánk, ünnepnapok is vannak. Két ilyen, sok értéket hordozó, ebben az évben megtartott kezdeményezésről kívánunk beszámolni

Tovább »
Tükör

Krisztusban egyek vagyunk

A Tükör ezen száma Landauer Attilának A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatának forrásai (1567-1953) című forrásgyűjteményéből szemezget. Szándékunk ezzel a válogatással az volt, hogy egyházaink mai népe számára

Tovább »
Tükör

Krisztusban egyek vagyunk

A Tükör mostani száma az előző kiegészítése. Abban három magyar embernek a cigányokhoz fűződő viszonyát, cigányokkal kapcsolatos előítéleteinek, ellenérzéseinek megváltozását mutattuk be. Ebben a számban épp a fordítottja történik. Igen,

Tovább »
Tükör

Szabadulás a cigánygyűlöletből

A Jeruzsálem és Damaszkusz között anno bekövetkező páli fordulat napjainkban is milliók életében megtörténik világszerte. Isten kegyelméből, számos csodába illő történetet hallhatunk arról, hogy miként váltak gyűlölők felebarátjukat szerető keresztényekké

Tovább »