Információs adatbázis

Balogh Zoltán – Evangélium az 1Kor 15,1–8 alapján

Az evangélium az újszövetségi iratokban, Jézus Krisztus személyét, szolgálatát – tanítását és cselekedeteit foglalja magába. Az első négy könyv (Máté, Márk, Lukács és János) foglalkozik részletesen vele. Az evangélium leírói különböző szemszögből, egyedi módon mutatják be hallgatóik számára. Tanúságot tesznek a megtörtént eseményekről, annak hatásairól. Ugyanakkor kihívást is intéz felénk, melyet Jézus személyesen tesz fel […]

I. Roma Világkongresszus 50. és MPE OCM 25. évforduló

Az I. Nemzetközi Roma Világkongresszus 50 éves, és a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 25 éves évfordulója alkalmából szervezett, szakmai konferenciával egybekötött jubileumi rendezvényen elhangzott előadások, beszédek.

A protestáns cigánymissziós referensek állásfoglalása az integrációs források hatékony fölhasználásáról

Bevezető Mi, a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református egyházak cigánymissziós referensei által létrehozott szakkollégium tagjai hálásak vagyunk azért az egységért, amely közöttünk létrejött. Ez az egység tette lehetővé, hogy összefogva foglaljunk állást a mélyszegénységbe süllyedő cigány honfitársaink megsegítését célzó integrációs források hatékony fölhasználásáról. Széles körű szakmai tapasztalataink és ismeretanyagunk, valamint a cigány nép fölemelkedése […]