Karácsonykor

A karácsony ünnepére összeállított Tükör nem a megszokott idilli kép felrajzolásával enged bepillantást a születés, a szülő-gyerek kapcsolat témakörébe, hanem – miként mindkét viszonylatban még Jézusé is – minden ragyogás és meghittség ellenére magában hordozza az emberi sík sötét oldalait is. Az újságban bizonyságot tevő felnőtté növekedett gyermekek vallomásai szépen segíthetnek közel mindnyájunkat az értünk megszületett, bennünk megszületni kész Jézushoz. Ilyenkor különös érzékenységgel fordulhatunk azok felé, akik számára nincs hely (tán még templomainkban, gyülekezeti házainkban sem)…