Krisztusban egyek vagyunk

A Tükör ezen száma Landauer Attilának A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatának forrásai (1567-1953) című forrásgyűjteményéből szemezget. Szándékunk ezzel a válogatással az volt, hogy egyházaink mai népe számára nyilvánvalóvá tegyük: a mostani cigánymissziónak voltak előzményei; egyházainknak régebben is volt találkozása a magyarországi cigánysággal; a cigányok felé felelősséget érző emberek többszörösen megpróbálták nemcsak az egyházak látókörébe hozni a cigánymisszió szükségességét, hanem több helyen többféleképpen (evangelizáció, oktatás, segítségnyújtás) meg is próbálkoztak a misszióval.