TÜKÖR

Befogadás

2017. 4. évfolyam, 5. szám

Karácsonyi számunkban a befogadás témáját járjuk körül – amiben Jézusnak nem volt része születésekor, sokszor utasították el életében, és talál zárt szívekre ma is. De aki befogadja őt, az befogadja a másik embert is, legyen az cigány avagy magyar…

Sokszínű cigánymisszió

2017. 4. évfolyam, 4. szám

A cigánymisszióban a csendesebb, napi, hétköznapi szolgálat mellett kimagasló események, nagyobb szervezést igénylő programok, mondhatnánk, ünnepnapok is vannak. Két ilyen, sok értéket hordozó, ebben az évben megtartott kezdeményezésről kívánunk beszámolni a Tükör ezen számában. Az egyik sok embert megmozgató missziói nap, a másik pedig egy szakemberek számára rendezett szakmai konferencia volt. A két tudósítás Molnár […]

Krisztusban egyek vagyunk

2017. 4. évfolyam, 3. szám

A Tükör ezen száma Landauer Attilának A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatának forrásai (1567-1953) című forrásgyűjteményéből szemezget. Szándékunk ezzel a válogatással az volt, hogy egyházaink mai népe számára nyilvánvalóvá tegyük: a mostani cigánymissziónak voltak előzményei; egyházainknak régebben is volt találkozása a magyarországi cigánysággal; a cigányok felé felelősséget érző emberek többszörösen megpróbálták nemcsak az […]

Krisztusban egyek vagyunk

2017. 4. évfolyam, 2. szám

A Tükör mostani száma az előző kiegészítése. Abban három magyar embernek a cigányokhoz fűződő viszonyát, cigányokkal kapcsolatos előítéleteinek, ellenérzéseinek megváltozását mutattuk be. Ebben a számban épp a fordítottja történik. Igen, mert ez így szép, ez így krisztusi, ez így teljes. Krisztusban omlanak le a válaszfalak, benne szeretjük meg egymást, tartjuk a másikat magunknál különbnek… Legyünk […]

Szabadulás a cigánygyűlöletből

2017. 4. évfolyam, 1. szám

A Jeruzsálem és Damaszkusz között anno bekövetkező páli fordulat napjainkban is milliók életében megtörténik világszerte. Isten kegyelméből, számos csodába illő történetet hallhatunk arról, hogy miként váltak gyűlölők felebarátjukat szerető keresztényekké a megtérésük után.

Karácsonyra, szeretettel

2016. 3. évfolyam, 5. szám

Karácsony lényegéhez tartozik az ajándékozás. Ezért adjuk át most minden kedves olvasónknak szép, ünnepi ajándékként – rövidségében is változatos – összeállításunkat a cigányok karácsonyhoz való viszonyáról. Aki nyitott szívvel elolvassa, meggazdagodottnak fogja érezni magát.

Misszió és ami mögötte van

2016. 3. évfolyam, 3–4. szám

Szokták mondani: „Más az elmélet és más a gyakorlat…”, vagy „Beszélni könnyű, de mi van mögötte…”, vagy „Jó lenne már valami kézzelfoghatót is látni a cigánymisszió eredményeiből…”, vagy „Jó-jó, de hogyan kell csinálni?”. A mostani TÜKÖR széles és színes skálát villant föl a lehetséges megközelítési módok közül, így az olvasók a cigánymisszió kulturális, oktatási, közösségi/gyülekezetépítő […]

Tudósítás a csodákról

2016. 3. évfolyam, 1–2. szám

A kiadvány első oldalán az első Protestáns Cigánymissziós Konferenciáról olvashatunk „A falaknak le kell omlaniuk az emberi szívekben!” címmel, majd a TÜKÖR ezen száma a csodákról tudósít. Csodákról, mert Isten hatalmas belenyúlásáról szólnak az ember életébe, ugyanakkor paradox és szégyenkezésre indító módon a világ legtermészetesebb jelenségéről. Épp ezért egészséges, normális, kiegyensúlyozott viszonyok között nem tartanánk […]

A föld végső határáig

2015. 2. évfolyam, 4. szám

A TÜKÖR előző számaiban a magyarországi protestáns egyházak cigánymissziós tevékenységéről kaphattak képet olvasóink. Ezúttal nemzetközi vizekre evezünk, érintőlegesen bemutatva, hogyan munkálkodik Isten Európa-szerte a cigányok között. A kitekintést Melody J. Wachsmuth, horvátországi kutató-író testvérünk állította össze, aki Jézus szavával is arra buzdít: „…kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.”

Cigánymisszió – egyházvezetői szemmel

2015. 2. évfolyam, 2–3. szám

A TÜKÖR előző száma fölvillantásszerűen mutatta be öt protestáns felekezet cigányok közt végzett misszióját. Azzal a reménységgel bocsátjuk útjára a TÜKÖR ezen számát, hogy az olvasók érdeklődéssel fogják végignézni, miként gondolkodnak egyházaink vezetői erről a döntő fontosságú, stratégiai kérdésről…