TÜKÖR

Fogjunk össze a cigányságért!

2015. 2. évfolyam, 1. szám

„Megáldottál, megváltottál, országodba befogadtál” – így költötték át a megátkozottságra utaló sorokat a megtért cigány közösségek népük himnuszában. Az öt protestáns egyház szerkesztésében kiadott lap legutóbbi számából megtudhatjuk, hogy melyek a legfontosabb közös cigánymissziós alapelvek, emellett átfogó felekezeti körképet kapunk arról is, hogy az egyes egyházak cigánymissziója tekintetében melyek a legjellemzőbb sajátosságok.

Jézus ma is belép emberek életébe

2014. 1. évfolyam, 4. szám

A cigánymisszió nem néhány Don Quijote-i nagy álmodozó szélmalomharca, akik mellé csatlakozik pár hozzájuk hasonló Sancho Panza-i együgyű fegyverhordozó, hogy kiteljesítsék a nagy – semmit. Az Evangélium a cigánymisszióban is embereket ér el, életeket ment, kapcsolatokat rendez, szent közösséget hoz létre, engedelmessé tesz Isten iránt…

Kit küldjek el?

2014. 1. évfolyam, 3. szám

Küld-e, küldhet-e bennünket ma Isten a cigányok közé? A cigányok közötti missziót, és az egyház minden más tevékenységét is az egyház elhívása fényében kell megvizsgálnunk. Mi az egyház? Mi volt Jézus szándéka, amikor elküldte tanítványait és Szentlelke által felruházta őket erővel?

Le-fel

2014. 1. évfolyam, 2. szám

A cím elröpíthetne akár a testnevelésórák vagy katonai kiképzések, a repülők, vagy épp az árfolyamok világába, de megérkeztethet magunkhoz, emberekhez, mint egyénekhez a vérnyomásunk, hangulatunk, de a sorsunk alakulásához is. Mindenképp irányokat jelöl, és az iránytól már csak egy lépés, hogy megérkezzünk az irányultságig, a Tükör képviselte cél alapján a cigányok irányába érzett/tanúsított irányultságig…