TÜKÖR

„… és a földön békesség”

2022. 9. évfolyam, 4. szám

Békére nem csak karácsonykor, hanem mindig szükségünk van, és micsoda érthetetlen ellentmondás, hogy közben folyamatos háborúban állunk Istennel, embertársainkkal, környezetünkkel, sőt még magunkkal is. Ha meg tudjuk adni a más dimenzióban létező magasságos Istennek a dicsőséget, akkor az értünk közénk ereszkedett Isten megadja nekünk a vágyott, tökéletes békét.

Isten tábora ez!

2022. 9. évfolyam, 3. szám

Jákób mondta ezt több mint háromezer évvel ezelőtt. Ezen a nyáron sok, cigányoknak rendezett táborra mondhatta ugyanezt sok résztvevő és szervező – a Tükör mostani számában rövid körképet adók ugyanezt teszik.

Menekült

2022. 9. évfolyam, 2. szám

A válságszintű változást átélő világunknak egyik szomorú jelensége az ukrán-orosz háború, aminek következtében milliók kerestek menedéket más országokban, így hazánkban is. Kárpátaljáról sok – többek között – cigány testvérünk érkezett…

VII. Protestáns Cigánymissziói Konferencia

2022. 9. évfolyam, 1. szám

Hetedik alkalommal gyűltek össze Isten dicsőítésére és a testvéri kapcsolatok építésére a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református felekezek cigánymissziói. A találkozóra a békési Baptista imaházban került sor, ahol csaknem háromszázan gyűltek össze hazánk minden szegletéből.

Isten gyógyít és felemel

2021. 8. évfolyam, 3–4. szám

Mindannyian egyenlők vagyunk, más életutakkal, más képességekkel, más lehetőségekkel ugyan, de egyenlők. Az egyenlőség persze mindig üres és megvalósítatlan szlogen volt és maradt a történelem során, ami a legmarkánsabban a politika színterén mutatkozott meg, de a társadalom egészének bármelyik részletében, sőt még a keresztény egyházak esetében is. De Isten szívében, szemében, kezében valóban egyenlők vagyunk, […]

Amikor minden házban megnyílik egy templom

2021. 8. évfolyam, 2. szám

Hatodik alkalommal szervezték meg a Protestáns Cigánymissziós Találkozót a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református felekezetek cigánymissziói 2021. március 6-án. Noha bármennyire szerettük volna, a hatályban lévő járványügyi intézkedések nem tették lehetővé a személyes jelenlétet, így az esemény online valósult meg, igehirdetésekkel, bizonyságtételekkel és dicsőítésekkel…

Mi közöm nekem a cigányokhoz?

2021. 8. évfolyam, 1. szám

A visszatekintés olykor hasznos is lehet. Hátha a mostani Tükör ezen keresztül teljesíti a feladatát: többeket elindít a cigányok felé! A lap nyolc évvel ezelőtti indításakor több olyan „érzékenyítő” cikk jelent meg, amivel szerettük volna megalapozni a lap létjogosultságát, küldetését: sokakat felszabadítani a cigányok közti szolgálatra. Ilyen megfontolásból jelenik meg most egy hasonló irányultságú írás. […]

A cigánymisszió létjogosultsága

2020. 7. évfolyam, 4–5. szám

Évszázadokon keresztül a cigányoknak csak periférikus találkozása volt a keresztény egyházakkal, az utóbbi néhány évtized viszont radikális változást hozott ezen a téren. A mostani Tükör egy minden bizonnyal sokakat megérintő megközelítéssel a cigánymisszió létjogosultságára irányítja a figyelmet: miként látják maguk a cigányok az egyházak feléjük fordulását. Hálásak vagyunk az alább közölt bizonyságtételekért, és az életükről […]

Mire tanít a Tükör fejléce?

2020. 7. évfolyam, 3. szám

A Tükör ebben az évben új fejlécet kapott, melynek megalkotásáért Balogh Tibor cigány grafikusművésznek lehetünk hálásak. Az általa készített írásban a születési folyamatba avatódhatunk be, a lapot szerkesztők írásai pedig az egymástól függetlenül megfogalmazott értelmezési lehetőségek lenyomatai, melyek két folytatásra feltétlenül ösztökélhetnek. Egyrészt a bennük világra jött üzenetek megvalósítására buzdíthatnak sokakat, másrészt kedvcsinálók lehetnek további […]

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés

2020. 7. évfolyam, 2. szám

Cigánymissziót bemutató lapunk mindezidáig számos bizonyságtételt, interjút, beszámolót hozott gyülekezeteink elé. Ebben a számban olyan írásokat olvashatunk, amelyek olvasóinkat is hívják a szolgálatra, a cigányság felé fordulásra. A Lukács 10,2 igevers alapján kérjük, Urunk, küldj munkásokat az aratásba, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés…! Az itt megjelenő szükségletek, imakérések, a szemléletváltásra és cselekvésre […]